Kontakt

koordynator

Katarzyna Smukowska

506 942 621
ere@elblageuropa.pl

fundraiser

Piotr Nowak

601 072 995
ere@elblageuropa.pl

informatyk

Karol Salamądry

500 011 544
info@salamanders.pl

szef social media

Natalia Szumała

602 101 338
ere@elblageuropa.pl

opiekun zespołów

Szatan Witkowska

733 201 198
ere@elblageuropa.pl